Potpisan Sporazum o saradnji sa Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine (HEA)

Dana 18. maja 2021. godine, direktorka Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT) prof. dr Jelena Kočović i predsednik Upravnog odbora NAT-a prof. dr Milorad Milovančević primili su delegaciju Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) iz Bosne i Hercegovine, koju je predvodio direktor prof. dr Enes Hašić, i tom prilikom potpisan je Sporazum o saradnji između dve agencije.

Cilj Sporazuma je razmena iskustava u oblasti primene evropskih standarda za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju.

Potpisnice sporazuma (NAT i HEA) saglasne su da unaprede saradnju u razmeni stručnjaka za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju, izradi projekata za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju, kao i akreditaciji zajedničkih studijskih programa koji uključuju visokoškolske ustanove i studijske programe u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini.