Održana 61. elektronska sednica KAPK

Šezdeset prva elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 3. juna 2021. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Ustanove:

1. Univerzitet u Beogradu – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd

2. Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet, Beograd

3. Univerzitet u Beogradu – Biološki fakultet, Beograd

4. Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad

Studijski programi:

Polje umetnosti

1. Univerzitet Singidunum – Fakultet za medije i komunikacije, Beograd

 • DUS – Savremene studije filma, za upis 3 studenta u sedištu ustanove

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Kragujevcu – Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac

 • OAS – Engleski jezik i književnost, za upis 75 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Engleski jezik i književnost, za upis 40 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Beogradu – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd

 • OAS – Fizičko vaspitanje i sport, za upis 120 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Fizičko vaspitanje i sport, za upis 60 studenata u sedištu ustanove
 • IAS – Fizičko vaspitanje i sport (300 ESPB), za upis 140 studenata u sedištu ustanove

3. Univerzitet u Novom Sadu – Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica

 • OAS – Diplomirani učitelj, za upis 35 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Master učitelj, za upis 25 studenata u sedištu ustanove

4. Univerzitet u Nišu – Filozofski fakultet, Niš

 • MAS – Filozofija, za upis 20 studenata u sedištu ustanove

5. Univerzitet Edukons – Fakultet za sport i turizam ,,TIMS”, Novi Sad

 • OAS – Psihologija, za upis 50 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Primenjena psihologija, za upis 25 studenata u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd

 • DAS – Metalurško inženjerstvo, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 5 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet, Beograd

 • OAS – Saobraćaj, za upis 350 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Saobraćaj, za upis 220 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Saobraćaj, za upis 20 studenata u sedištu ustanove

Polje prirodno-matematičkih nauka

1. Univerzitet u Nišu – Prirodno-matematički fakultet, Niš

 • MAS – Ekologija i zaštita prirode, za upis 26 studenata u sedištu ustanove
 • OAS – Računarske nauke, za upis 81 studenta u sedištu ustanove
 • MAS – Računarske nauke, za upis 48 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Računarske nauke, za upis 10 studenata u sedištu ustanove

IMT studije

1. Univerzitet u Novom Sadu – Ekonomski fakultet, Subotica – Jedinica van sedišta ustanove, Novi Sad

 • MAS – Napredna analitika podataka u biznisu, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 25 studenata u jedinici van sedišta ustanove

2. Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Beograd

 • OAS – Demografija, za upis 30 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Demografija, za upis 15 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.