Studije po dualnom modelu

Nacionalni savet za visoko obrazovanje, na elektronskoj sednici zaključenoj 28. februara 2020. godine, doneo je Pravilnik o izmenama Pravilnika o standardima i postupku za akreditaciju studijskih programa („Službeni glasnik RS”, br. 13/19 i 1/21) kojim je definisan Standard 17: Studije po dualnom modelu i postupak akreditacije studijskog programa I i II stepena visokog obrazovanja, odnosno modula u okviru studijskog programa po dualnom modelu studija.

Pravilnik i standarde možete pogledati na sledećoj stranici: Akreditacija studijskog programa

Nacionalno akreditaciono telo izvršilo je potrebne izmene u softveru NAT2019 kojima je omogućeno unošenje i provera akreditacionih parametara studijskih programa i modula po dualnom modelu studija.

Studijski program, odnosno modul po dualnom modelu može se organizovati na akademskim studijama I i II stepena studija visokog obrazovanja u svim oblastima i svim obrazovno-naučnim poljima (osim u poljima društveno-humanističkim i medicinskih nauka), odnosno obrazovno-umetničkim polju, kao na strukovnim studijama u svim oblastima i svim poljima.

Zahtev za akreditaciju studijskog programa po dualnom modelu studija, odnosno zahtev za proširenje akreditacije akreditovanog studijskog programa dodavanjem modula za organizaciju studija po dualnom modelu (zahtev za davanje saglasnosti za organizaciju modula u okviru akreditovanog studijskog programa za ostvarivanje studijskog programa po dualnom modelu) bez povećanja broja studenata, može podneti akreditovana visokoškolska ustanova, uz dostavljanje odgovarajuće dokumentacije propisane Pravilnikom i Standardima, a nakon izvršenog plaćanja odgovarajuće naknade za akreditaciju studijskog programa, odnosno izmene studijskog programa (proširenje akreditacije) po izdatom računu od strane Nacionalnog akreditacionog tela, kao i izvršenog prebacivanja („Upload“) podataka iz Softvera NAT2019 u centralni registar te aplikacije.

Detaljno uputstvo o podnošenju zahteva za akreditaciju nalazi se na sledećoj stranici: Postupak podnošenja zahteva za akreditaciju