Ministarska konferencija Zapadnog Balkana: Kvalitet i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju – Trendovi i razvoj u EU i Zapadnom Balkanu

Ministarstvo prosvete i nauke Republike Severne Makedonije, u saradnji sa Sekretarijatom Inicijative za reformu obrazovanja Jugoistočne Evrope (ERI SEE), okupilo je ministre i druge visoke zvaničnike vlada u regionu, predstavnike nadležnih institucija, pripadnike akademske zajednice i eksperte sa Zapadnog Balkana i Evropske unije (EU) na konferenciji pod nazivom Kvalitet i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju – Trendovi i razvoj u EU i Zapadnom Balkanu, koja je održana 26. i 27. septembra 2023. godine u Skoplju, u Republici Severnoj Makedoniji.

Preko 80 učesnika Konferencije imalo je priliku da razgovara o kvalitetu i obezbeđivanju kvaliteta visokog obrazovanja u regionu i daljim koracima koje treba preduzeti. Na ovom događaju su učestvovali i predsednik Evropske asocijacije za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA), gospodin Daglas Blekstok i direktorka Evropskog registra za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (EQAR), gospođa Magali Zonen. Ministri prosvete i nauke Republike Severne Makedonije i Crne Gore takođe su uzeli učešće na ovoj konferenciji, kao i pomoćnik ministra prosvete Republike Srbije dr Aleksandar Jović.

Međunarodnu konferenciju je otvorio ministar prosvete i nauke Republike Severne Makedonije dr Jeton Šaćiri, istakavši značaj ovakvog događaja i izrazivši očekivanje da će sastanak rezultirati „mapom” puta koja će unaprediti kvalitet visokog obrazovanja u svakoj od ekonomija u regiona.

Događaju su prisustvovali i predstavnici regionalnih agencija nadležnih za visoko obrazovanje, pa su tako NAT predstavljali v. d. direktora prof. dr Ana Šijački i sekretar Janko Balšić. Prof. Šijački je učestvovala na posebnom ekspertskom panelu pod nazivom Razvoj Zapadnog Balkana u obezbeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju, u okviru kojeg je govorila o izazovima sa kojima se NAT suočava, kao i planovima za dalji napredak naše agencije.

Dvodnevni skup obuhvatio je prezentacije evropskih stručnjaka visokog nivoa, panel diskusije sa predstavnicima vlasti i ključnih institucija nadležnih za obezbeđenje kvaliteta na Zapadnom Balkanu, evropskim i regionalnim stručnjacima iz akademske zajednice, kao i radionice i studijske posete Univerzitetu Svetog Ćirila i Metodija i Internacionalnom balkanskom univerzitetu u Skoplju.

Rezultat rada učesnika Ministarske konferencije predstavljaju Preporuke politike Zapadnog Balkana za kvalitet u visokom obrazovanju o daljim pravcima unapređenja kvaliteta i obezbeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju na Zapadnom Balkanu, u skladu sa obavezama Bolonjskog procesa i Evropskim standardima i smernicama za obezbeđenje kvaliteta (ESG). Navedene preporuke su dostupne na sledećem linku:
https://www.erisee.org/wp-content/uploads/2023/09/WB_Policy_Recommendations_Quality_HE_Final.pdf