Održana 53. sednica KAPK

Pedeset treća sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 26. septembra 2023. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd – Visoka škola za informacione i komunikacione tehnologije

  • OSS – Mrežne i računarske tehnologije (sa 2 modula), za upis 80 studenta u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.