Javni poziv crnogorske agencije AKOKVO

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja (AKOKVO), vodeće državno telo za eksterno obezbeđenje kvaliteta visokog obrazovanja u Crnoj Gori, objavilo je Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva za listu eksperata za akreditaciju studijskih programa i reakreditaciju ustanova visokog obrazovanja.

Agencija AKOKVO poziva eksperte iz regiona da se prijave na Javni poziv, koji je otvoren tokom cele godine (tekst javnog poziva je dostupan na sledećem linku: https://akokvo.me/javni-poziv-za-prijavljivanje-eksperata-u-2023-godini/).

Zainteresovani eksperti se mogu prijaviti popunjavanjem onlajn forme putem linka: https://akokvo.me/prijava-za-listu-eksperata/.

Lista eksperata se ažurira na kraju svakog kvartala i objavljuje na veb-sajtu Agencije (www.akokvo.me).