2024 ENQA Members’ Forum

Sekretar NAT-a Janko Balšić i Službenik za međunarodnu saradnju Emilia Knežević predstavljali su NAT na ovogodišnjem ENQA forumu, koji je održan u periodu od 18. do 19. aprila 2024. godine u Hanoveru, Nemačka.

Forum je organizovan u saradnji sa nemačkom Centralnom agencijom za evaluaciju i akreditaciju (ZEvA), u prostorijama kampusa „Linden“, Univerziteta primenjenih nauka  u Hanoveru.

Konferenciju su otvorili prof. dr Tina Kornelius-Krugel, rukovodilac Sektora za visoko obrazovanje, ispred Ministarstva nauke i kulture Donje Saksonije, prof. dr Dorte Heuveldop, zamenik predsednika za nastavu i učenje, društveno otvaranje i međunarodne poslove, ispred Univerziteta primenjenih nauka u Hanoveru.
Skupu su se takođe obratili i poželeli dobrodošlicu prof. dr Katja Koch, direktor za nauku ZevA i zamenica predsednika Tehničkog univerziteta Braunšvajg i gospodin Douglas Blackstock, predsednik ENQA.

Prvog dana konferencije održane su plenarne sesije „Vreme: Zanemarena dimenzija obezbeđenja kvaliteta“, sa akcentom na vremenski aspekt obezbeđenja kvaliteta, vreme kao resurs i očekivanja kontinuiranog poboljšanja tokom vremena i „Razvoj politike obezbeđenja kvaliteta u EHEA i EU“ sa osvrtom na trenutni razvoj politike, uključujući teme o kojoj će biti reči na Ministarskoj konferenciji Bolonjskog procesa u Tirani u maju.

Prvi dan je bio posvećen break out sesijama i učesnici su mogli da biraju koje će sesije posetiti. Teme su bile „Obezbeđenje kvaliteta u transnacionalnom obrazovanju“, „Pristupi agencija u vezi naknadnog praćenja (follow-up) i žalbi/pritužbi“ i „Tekući razvoj u oblasti obezbeđenja kvaliteta mikrokredencijala“.
Prvi dan je završen održavanjem Generalne skupštine na kojoj su prisustvovali članovi i pridruženi članovi ENQA.

Drugi dan održana je plenarna sesija „Veštačka inteligencija: heroj ili negativac u obezbeđenju kvaliteta? Sesija se osvrnula na različite uloge agencija u pružanju podrške institucijama u upotrebi AI tehnologija, kao i kako same agencije da koriste veštačku inteligenciju kako bi olakšale aktivnosti prilikom obezbeđenja kvaliteta.
Ostatak drugog dana bio je posvećen tematskim “poster” sesijama gde su učesnici imali priliku da podele iskustva svojih agencija.

Gospodin Douglas Blackstock je krajem drugog dana zatvorio skup i zahvalio se učesnicima na uspešnom i produktivnom forumu.