Održana 79. sednica KAPK

Sedamdeset deveta sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 16. aprila 2024. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Toplička akademija strukovnih studija – Odsek za poslovne studije Blace

 • OSS – Finansije i računovodstvo, za upis 55 studenata u sedištu ustanove
 • OSS – Porezi i carina, za upis 110 studenata u sedištu ustanove
 • OSS – Poslovno upravljanje (sa 2 modula), za upis 55 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Novom Sadu – Pravni fakultet, Novi Sad

 • OAS – Pravo, promena broja studenata (smanjenje sa 480 na 380)

3. Univerzitet ,,Alfa BK”, Beograd

 • OAS – Ekonomija i finansije, promena broja studenata (povećanje sa 50 na 90)

4. Univerzitet umetnosti u Beogradu – Fakultet muzičke umetnosti, Beograd

 • DAS – Muzikologija, za upis 4 studenta u sedištu ustanove

Polje prirodno-matematičkih nauka

1. Univerzitet u Novom Sadu – Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad

 • OAS – Molekularna i funkcionalna biologija, za upis 50 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Molekularna i funkcionalna biologija, za upis 50 studenata u sedištu ustanove

IMT studije

1. Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije, Beograd

 • OSS – Digitalna multimedija, za upis 240 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet umetnosti u Beogradu – Fakultet muzičke umetnosti, Beograd

 • OAS – Muzikologija, za upis 10 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Muzikologija, za upis 10 studenata u sedištu ustanove

Polje umetnosti

1. Univerzitet u Novom Sadu – Akademija umetnosti, Novi Sad

 • MAS – Kreiranje serija, za upis 10 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.