Poseta delegacije Republike Uzbekistan NAT-u 10. decembra 2019. godine

Predstavnici Ministarstva za visoko i srednje stručno obrazovanje Republike Uzbekistan i sedam državnih visokoškolskih ustanova iz Uzbekistana posetili su Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije – NAT u utorak, 10. decembra 2019. godine.

Delegacija Republike Uzbekistan sastala se sa prof. dr Jelenom Kočović, direktorkom Nacionalnog akreditacionog tela, prof. dr Anom Šijački, predsednicom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, i dr Aleksandrom Jovićem, šefom odseka za međunarodnu saradnju, projekte i edukaciju NAT. Predstavnici NAT predstavili su kolegama iz Uzbekistana sistem akreditacije i obezbeđivanja kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije, postupak početne akreditacije i dobijanja dozvole za rad u slučaju osnivanja novih visokoškolskih ustanova, postupak akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa, način sprovođenja spoljašnje provere kvaliteta visokoškolskih ustanova i postupak periodičnog samovrednovanja visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Teme razgovora bile su i: uporedna analiza zakonskih rešenja u oblasti obezbeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju u dve države, poređenje procedura u procesima obezbeđivanja kvaliteta, način funkcionisanja, organizacije i finansiranje NAT, usaglašenost nacionalnih standarda za akreditaciju i spoljašnju proveru kvaliteta u Srbiji sa standardima i smernicama za obezbeđenje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja (Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area – ESG), imenovanje i rad recenzentskih komisija u procesima akreditacije i spoljašnje provere kvaliteta u Srbiji. Tokom razgovora iznet je niz zajedničkih tema za saradnju i dogovoreno je da se preduzmu aktivnosti za pripremu aplikacija budućih zajedničkih projekata. Delegacija Republike Uzbekistan, koju su činili predstavnici Ministarstva za visoko i srednje stručno obrazovanje Republike Uzbekistan i sedam državnih visokoškolskih ustanova iz Uzbekistana: Državni poljoprivredni univerzitet, Institut za arhitekturu i konstrukcije, Hemijsko-tehnološki institut, Medicinska akademija, Nacionalni univerzitet Uzbekistana, Institut za železnički saobraćaj i Državni tehnički univerzitet, boravila je u Republici Srbiji od 9. do 12. decembra 2019. godine, u okviru projekta „Modernizacija visokog obrazovanja“, koji finansira Svetska banka, i tom prilikom obišla više visokoškolskih ustanova i naučnoistraživačkih organizacija u Beogradu i Novom Sadu.