Учешће НАТ-а на Форуму ENQA у Кардифу

Национално тело за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању (Национално акредитационо тело – НАТ) учествовало је на Форуму Европске асоцијације за обезбеђење квалитета у високом образовању (European Association for Quality Assurance in Higher EducationENQA) у Кардифу (Велс, Уједињено Краљевство) од 22. до 24. јуна 2022. године. Домаћин Форума била је Агенција за обезбеђење квалитета у високом образовању Уједињеног Краљевства (Quality Assurance Agency for Higher Education – QAA) која је у просторијама Универзитета у Јужном Велсу угостила преко стотину делегата из тридесет једне државе са европског и азијског континента. НАТ је представљао секретар Јанко Балшић.

На Форуму је било речи о фундаменталним вредностима Европског простора високог образовања (European Higher Education AreaEHEA) и њиховом утицају на квалитет високог образовања, као и о улози обезбеђења квалитета у омогућавању транснационалне сарадње (Transnational cooperation) у контексту политике Европске Уније, са освртом на Европску стратегију за универзитете (European Strategy for Universities) и посебно на иницијативу заједничке „ознаке” европских диплома (European Degree Label).

Предмет дискусије били су и бројни изазови са којима се тренутно суочавају многи европски универзитети и агенције, нарочито у погледу микрокреденцијала (Micro-credentials) и дигитализације процеса обезбеђења квалитета (Data management и Data sharing).

Панелисти су говорили и о развоју кадрова у оквиру агенција надлежних за обезбеђење квалитета високог образовања, односно о политикама, праксама и процедурама које се користе за развој знања и вештина запослених у циљу унапређења ефективности и ефикасности како појединца тако и саме агенције. Представљени су различити примери из праксе, а делегати су имали прилику да поделе своја искуства и предложе решења заједничких изазова, па је, између осталог, било речи о размени запослених кадрова између агенција, као и о програму „ENQA Leadership”. Учесници Форума су били у могућности да путем својих постера представе активности агенција из којих долазе, те тако подстакну дискусију о бројним горућим и актуелним питањима у области обезбеђења квалитета високог образовања.