Окончано конституисање органа НАТ

Управни одбор Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета је на седници од 10. јуна 2022. године донео одлуку о избору чланова Комисије за акредитацију и проверу квалитета, Комисије за одлучивање по жалбама и рецензената, на основу обављених јавних позива.

Управни одбор је претходно размотрио све уредно поднете пријаве и биографије кандидата који су конкурисали. При одлучивању, Управни одбор је водио рачуна о одговарајућој заступљености свих образовно-научних, односно образовно-уметничког поља, као и о заступљености припадника оба пола, испуњености свих других услова у складу са законом и претходно прихваћеним принципима и квотама. Приликом избора, посебно се водило рачуна и о научној репутацији предложених кандидата и њиховом искуству у погледу поступка акредитације и обезбеђења квалитета у високом образовању.

У наставку следи списак изабраних чланова Комисије за акредитацију, Комисије за жалбе и рецензената.

Обавештење за све пријављене кандидате који се не налазе на листи изабраних рецензената, као и за све заинтересоване кандидате који се нису пријавили а испуњавају неопходне услове:

Обавештавамо вас да ће Национално акредитационо тело расписати још један јавни позив за пријављивање кандидата за рецензенте у поступку акредитације високошколских установа и студијских програма и поступку спољашње провере квалитета високошколских установа у Републици Србији. На овај начин, сви заинтересовани кандидати који су пропустили да се пријаве на први јавни позив за рецензенте од 18. марта ове године, као и они кандидати који су се пријавили а нису изабрани, имаће прилику да се пријаве у оквиру другог јавног позива. О свим релевантним информацијама у вези са другим јавним позивом за пријављивање кандидата за рецензенте бићете благовремено обавештени путем нашег сајта. Молимо вас да редовно пратите наш сајт, као и дневни лист „Политика”, где ће други јавни позив за пријављивање кандидата за рецензенте бити објављен.