Okončano konstituisanje organa NAT

Upravni odbor Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta je na sednici od 10. juna 2022. godine doneo odluku o izboru članova Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, Komisije za odlučivanje po žalbama i recenzenata, na osnovu obavljenih javnih poziva.

Upravni odbor je prethodno razmotrio sve uredno podnete prijave i biografije kandidata koji su konkurisali. Pri odlučivanju, Upravni odbor je vodio računa o odgovarajućoj zastupljenosti svih obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno-umetničkog polja, kao i o zastupljenosti pripadnika oba pola, ispunjenosti svih drugih uslova u skladu sa zakonom i prethodno prihvaćenim principima i kvotama. Prilikom izbora, posebno se vodilo računa i o naučnoj reputaciji predloženih kandidata i njihovom iskustvu u pogledu postupka akreditacije i obezbeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju.

U nastavku sledi spisak izabranih članova Komisije za akreditaciju, Komisije za žalbe i recenzenata.

Obaveštenje za sve prijavljene kandidate koji se ne nalaze na listi izabranih recenzenata, kao i za sve zainteresovane kandidate koji se nisu prijavili a ispunjavaju neophodne uslove:

Obaveštavamo vas da će Nacionalno akreditaciono telo raspisati još jedan javni poziv za prijavljivanje kandidata za recenzente u postupku akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa i postupku spoljašnje provere kvaliteta visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji. Na ovaj način, svi zainteresovani kandidati koji su propustili da se prijave na prvi javni poziv za recenzente od 18. marta ove godine, kao i oni kandidati koji su se prijavili a nisu izabrani, imaće priliku da se prijave u okviru drugog javnog poziva. O svim relevantnim informacijama u vezi sa drugim javnim pozivom za prijavljivanje kandidata za recenzente bićete blagovremeno obavešteni putem našeg sajta. Molimo vas da redovno pratite naš sajt, kao i dnevni list „Politika”, gde će drugi javni poziv za prijavljivanje kandidata za recenzente biti objavljen.