Održana 2. sednica novog saziva KAPK

Druga sednica novog saziva Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 5. jula 2022. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Ustanove:

1. Univerzitet u Kragujevcu – Pravni fakultet, Kragujevac

2. Alfa BK univerzitet – Akademija umetnosti u Beogradu

Studijski programi:

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka, Beograd

 • OAS – Menadžment i organizacija, proširenje akreditacije povećanjem broja studenata sa 360 na 390
 • OAS – Informacioni sistemi i tehnologije, proširenje akreditacije povećanjem broja studenata sa 480 na 590
 • SAS – Menadžment i organizacija, za upis 35 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Optimizacija i analitika, za upis 10 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Menadžment i organizacija, za upis 15 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Informacioni sistemi i tehnologije, za upis 12 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Kragujevcu – Agronomski fakultet, Čačak

 • MAS – Agronomija, za upis 32 studenta u sedištu ustanove

3. Državni univerzitet u Novom Pazaru

 • DAS – Građevinarstvo, za upis 3 studenta u sedištu ustanove

4. Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija Niš – Odsek Vranje

 • OSS – Zaštita životne sredine, proširenje akreditacije dodavanjem modula po dualnom modelu studija, za upis 20 studenata u sedištu od čega 4 po dualnom modelu

Polje medicinskih nauka

1. Akademija strukovnih studija Beograd – Odsek Visoka zdravstvena škola

 • OSS – Strukovna medicinska sestra – vaspitač, za upis 40 studenata u sedištu ustanove
 • OSS – Strukovni kozmetičar estetičar, za upis 72 studenta u sedištu ustanove

2. Visoka sportska i zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd

 • OSS – Strukovni fizioterapeut, za upis 80 studenata u sedištu ustanove

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Kragujevcu – Pravni fakultet, Kragujevac

 • DAS – Pravo, za upis 30 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet Singidunum

 • OAS – Menadžment u sportu, za upis 40 studenata u sedištu ustanove

Polje umetnosti

1. Alfa BK univerzitet – Akademija umetnosti u Beogradu

 • OAS – Gluma, proširenje akreditacije povećanjem broja studenata sa 20 na 24
 • OAS – Produkcija u umetnosti i medijima, za upis 20 studenata u sedištu ustanove
 • OAS – Filmska i televizijska režija i montaža, za upis 20 studenata u sedištu ustanove

IMT studije

1. Alfa BK univerzitet – Akademija umetnosti u Beogradu

 • OAS – Fotografija i kamera, za upis 12 studenata u sedištu ustanove
 • OAS – Muzička produkcija i dizajn zvuka, za upis 12 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.