Učešće NAT-a na Forumu ENQA u Kardifu

Nacionalno telo za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (Nacionalno akreditaciono telo – NAT) učestvovalo je na Forumu Evropske asocijacije za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (European Association for Quality Assurance in Higher EducationENQA) u Kardifu (Vels, Ujedinjeno Kraljevstvo) od 22. do 24. juna 2022. godine. Domaćin Foruma bila je Agencija za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju Ujedinjenog Kraljevstva (Quality Assurance Agency for Higher Education – QAA) koja je u prostorijama Univerziteta u Južnom Velsu ugostila preko stotinu delegata iz trideset jedne države sa evropskog i azijskog kontinenta. NAT je predstavljao sekretar Janko Balšić.

Na Forumu je bilo reči o fundamentalnim vrednostima Evropskog prostora visokog obrazovanja (European Higher Education AreaEHEA) i njihovom uticaju na kvalitet visokog obrazovanja, kao i o ulozi obezbeđenja kvaliteta u omogućavanju transnacionalne saradnje (Transnational cooperation) u kontekstu politike Evropske Unije, sa osvrtom na Evropsku strategiju za univerzitete (European Strategy for Universities) i posebno na inicijativu zajedničke „oznake” evropskih diploma (European Degree Label).

Predmet diskusije bili su i brojni izazovi sa kojima se trenutno suočavaju mnogi evropski univerziteti i agencije, naročito u pogledu mikrokredencijala (Micro-credentials) i digitalizacije procesa obezbeđenja kvaliteta (Data management i Data sharing).

Panelisti su govorili i o razvoju kadrova u okviru agencija nadležnih za obezbeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, odnosno o politikama, praksama i procedurama koje se koriste za razvoj znanja i veština zaposlenih u cilju unapređenja efektivnosti i efikasnosti kako pojedinca tako i same agencije. Predstavljeni su različiti primeri iz prakse, a delegati su imali priliku da podele svoja iskustva i predlože rešenja zajedničkih izazova, pa je, između ostalog, bilo reči o razmeni zaposlenih kadrova između agencija, kao i o programu „ENQA Leadership”. Učesnici Foruma su bili u mogućnosti da putem svojih postera predstave aktivnosti agencija iz kojih dolaze, te tako podstaknu diskusiju o brojnim gorućim i aktuelnim pitanjima u oblasti obezbeđenja kvaliteta visokog obrazovanja.