Saradnja sa Agencijom za visoko obrazovanje Republike Srpske

Delegacija NAT-a posetila je Agenciju za visoko obrazovanje Republike Srpske (AVORS) 4. oktobra 2022. godine u Banjaluci. Direktorka AVORS-a prof. dr Biljana Vojvodić razgovarala je sa v. d. direktora NAT-a prof. dr Anom Šijački o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa, članstvu u međunarodnim asocijacijama i mrežama, kao i drugim ključnim aktivnostima dveju agencija.

Prof. dr Biljana Vojvodić upoznala je predstavnike NAT-a sa procedurama akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa u sistemu visokog obrazovanja Republike Srpske, posebno se osvrnuvši na važnost Zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske koji je stupio na snagu u julu 2020. godine. Prof. dr Ana Šijački je, govoreći o ključnim aktivnostima NAT-a, istakla da se NAT priprema za skoru preliminarnu posetu (progress visit) panela Evropske asocijacije za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA), te da su, shodno tome, unapređene brojne procedure i aktivnosti NAT-a.

Tokom sastanka u okviru posete istaknuta je potreba za budućom intenzivnijom saradnjom AVORS-a i NAT-a, čiji je osnov postojeći Sporazum o saradnji. Uočeno je da NAT i AVORS dele zajedničku viziju i misiju, što se posebno odnosi na sledeće ciljeve: doprinos održanju i unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja u Republici Srbiji i Republici Srpskoj, usaglašenost sa međunarodno priznatim standardima kvaliteta, kreiranje tima obučenih recenzenata za procese akreditacije i spoljašnje provere kvaliteta i preuzimanje pokretačke uloge za razvoj mera obezbeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju u zemljama Zapadnog Balkana kroz stimulisanje saradnje među agencijama u regionu.