NAT na Generalnoj skupštini CEENQA

V. d. direktora NAT-a prof. dr Ana Šijački i sekretar NAT-a Janko Balšić, LLM učestvovali su na godišnjoj Generalnoj skupštini i radionici CEENQA (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – Mreža agencija za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju Centralne i Istočne Evrope) koje su održane 23. i 24. septembra 2022. godine u Istanbulu. Organizator događaja bila je agencija EPDAD (Association for Evaluation and Accreditation of Teacher Education Programs in Turkey – Asocijacija za vrednovanje i akreditaciju programa za obrazovanje nastavnika u Turskoj).

Delegacija NAT-a je prvog dana prisustvovala radionici „Independence of Quality Assurance Agencies” (Nezavisnost agencija za obezbeđenje kvaliteta) na kojoj se govorilo o nezavisnosti u javnom sektoru, autonomiji univerziteta u Evropi, agencijama i njihovom odnosu sa ESG standardima u pogledu nezavisnosti, kao i o formalnoj i faktičkoj nezavisnosti agencija za visoko obrazovanje.

Na Generalnoj skupštini, CEENQA je odlučivala o izboru predsednika i članova Odbora, kao i o članstvu pojedinih agencija. Kao punopravni član CEENQA, NAT ima pravo glasa u ovoj organizaciji, tako da je v. d. direktora prof. dr Ana Šijački aktivno učestvovala u radu Generalne skupštine, glasajući po tačkama dnevnog reda. Predstavnici NAT-a su tokom svog boravka u Istanbulu imali priliku da upoznaju veliki broj delegata iz različitih evropskih agencija i da sa njima razmene relevantna iskustva u oblasti akreditacije i visokog obrazovanja.