Održana 13. sednica KAPK

Trinaesta sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 18. oktobra 2022. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje prirodno-matematičkih nauka

1. Univerzitet ,,Union – Nikola Tesla” – Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, Beograd

  • MAS – Informacioni sistemi i tehnologije, za upis 25 studenata u sedištu ustanove

Polje medicinskih nauka

1. Akademija strukovnih studija Beograd – Odsek Visoka zdravstvena škola

  • MSS – Strukovni master fizioterapeut – terapeutska rehabilitacija, proširenje akreditacije smanjenjem broja studenata sa 45 na 28

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, Subotica

  • OSS – Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta, za upis 50 studenata u sedištu ustanove

2. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, Subotica – Jedinica van sedišta ustanove, Tutin

  • OSS – Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta, za upis 30 studenata u jedinici van sedišta ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Nišu – Poljoprivredni fakultet, Kruševac

  • MAS – Poljoprivreda (sa 4 modula), za upis 32 studenta u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.