Održana 14. sednica KAPK

Četrnaesta sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 25. oktobra 2022. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

IMT studije

Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet, Beograd

 • MAS – Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 36 studenata u sedištu ustanove

Polje medicinskih nauka

Akademija strukovnih studija Šabac – Odsek studija za vaspitače i medicinske sestre vaspitače

 • OSS – Strukovna medicinska sestra vaspitač, za upis 15 studenata u sedištu ustanove

Univerzitet Singidunum – Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija, Valjevo

 • OAS – Sestrinstvo, za upis 40 studenata u sedištu ustanove

Visoka strukovna škola – Internacionalni centar za profesionalne studije (ICEPS), Beograd

 • OSS – Radiologija, promena broja studenata (povećanje sa 124 na 165)
 • MSS – Zdravstvena nega (sa 2 modula), promena broja studenata (povećanje sa 14 na 44)

Polje društveno-humanističkih nauka

Univerzitet u Beogradu – Filološki fakultet, Beograd

 • OAS – Srpska književnost i jezik, za upis 90 studenata u sedištu ustanove
 • OAS – Srpska književnost i jezik sa komparatistikom, za upis 60 studenata u sedištu ustanove

Univerzitet u Kragujevcu

 • MAS – Psihologija (sa 3 modula), za upis 27 studenata u sedištu ustanove

Polje umetnosti

Alfa BK univerzitet – Akademija umetnosti, Beograd

 • MAS – Glumačka igra na sceni i pred kamerom, za upis 12 studenata u sedištu ustanove

Univerzitet umetnosti u Beogradu – Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd

 • MAS – Konzervacija i restauracija (sa 2 modula), za upis 15 studenata u sedištu ustanove
 • IAS – Konzervacija i restauracija (sa 2 modula), za upis 15 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Primenjena umetnost (sa 6 modula), za upis 44 studenata u sedištu ustanove
 • IAS – Primenjena umetnost (sa 6 modula), za upis 54 studenata u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

Univerzitet „Union – Nikola Tesla” – Fakultet za inženjerski menadžment, Beograd – Jedinica van sedišta ustanove, Vranje

 • OAS – Inženjerski menadžment, za upis 30 studenata u jedinici van sedišta ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.