Potpisan ugovor o saradnji između NAT-a i NAKVIS-a 11. septembra 2019.

Predstavnici Nacionalne agencije Republike Slovenije za kvalitet u visokom obrazovanju – NAKVIS (Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu), predvođeni direktorom agencije prof. dr Francijem Demšarijem, posetili su 10. i 11. septembra 2019. godine Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije – NAT i razgovarali sa predstavnicima NAT-a, predvođenim direktorkom prof. dr Jelenom Kočović. Tokom posete direktori dve agencije prof. dr Demšar i prof. dr Kočović potpisali su sporazum o saradnji NAT-a i NAKVIS-a. Potpisivanjem sporazuma o saradnji otvorene su mogućnosti za razmenu eksperata, pomoć u angažovanju stranih recenzenata iz deficitarnih oblasti, vrednovanje studijskih programa koje zajednički realizuju ustanove iz Srbije i Slovenije kao i za razmenu informacija o akreditovanim visokoškolskim ustanovama i studijskim programima u dve države. Takođe, razmatrane su mogućnosti organizovanja zajedničkih treninga, obuka i seminara, zajedničko prijavljivanje i učešće na međunarodnim projektima, razmene znanja i iskustava o usaglašavanju nacionalnih standarda kvaliteta u visokom obrazovanju dve zemlje sa evropskim standardima i uputstvima, kao i sa promenama u evropskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA). Razgovorima sa prof. dr Francijem Demšarom i gospođom Majom Milas iz NAKVIS-a, prisustvovali su, pored direktorke prof. dr Jelene Kočović, i prof. dr Slobodan Unković, zamenik predsednika Upravnog odbora NAT-a, prof. dr Ana Šijački, predsednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta NAT-a, dr Ana Jakovljević, sekretar NAT-a i gospodin Aleksandar Jović, zadužen za međunarodnu saradnju, projekte i edukaciju u NAT-u.