Obuka za korišćenje softvera NAT 2019 (novi elektronski obrazac za akreditaciju)

Novi elektronski obrazac za akreditaciju, koji se sada nalazi u sklopu distribuirane softverske aplikacije NAT 2019, omogućava korisnicima na transparentan način ispunjenje svih zahteva novih standarda za akreditaciju.

NAT će organizovati sledeću prezentaciju softvera za elektronsku pripremu akreditacije, 19. septembra 2019. godine.

Pozivamo zainteresovane predstavnike visokoškolskih ustanova koje planiraju akreditaciju ili reakreditaciju do kraja 2019. godine da se prijave za obuku elektronskom poštom, na adresu: office@nat.rs