Обука за коришћење софтвера НАТ 2019 (нови електронски образац за акредитацију)

Нови електронски образац за акредитацију, који се сада налази у склопу дистрибуиране софтверске апликације НАТ 2019, омогућава корисницима на транспарентан начин испуњење свих захтева нових стандарда за акредитацију.

НАТ ће организовати следећу презентацију софтвера за електронску припрему акредитације, 19. септембра 2019. године.

Позивамо заинтересоване представнике високошколских установа које планирају акредитацију или реакредитацију до краја 2019. године да се пријаве за обуку електронском поштом, на адресу: office@nat.rs