Postupci javnih nabavki

Javna nabavka broj OP/01/22: nabavka goriva

Javna nabavka broj OP/01/21: Usluge prevoza i hotelskog smeštaja na službenom putu u zemlji i inostranstvu

Javna nabavka broj OP/01/20: kupovina putničkog vozila

Javna nabavka broj MV/06/20: nabavka dobara – računara, štampača i mrežne opreme za zaposlene

Javna nabavka broj MV/05/20: nabavka usluge prevoza i hotelskog smeštaja na službenom putu

Javna nabavka broj MV/04/20: nabavka usluge prevođenja

Javna nabavka broj MV/03/20: nabavka dobara – računara, štampača i mrežne opreme za zaposlene

Javna nabavka broj MV/01/20: nabavka dobara – goriva za službene automobile

Javna nabavka broj MV/02/20: nabavka dobara – računara, štampača i mrežne opreme za zaposlene

Javna nabavka broj MV/01/19: nabavka putničkog vozila

Javna nabavka broj MV/02/19: nabavka usluge prevođenja

Javna nabavka broj OP/U/01/19: nabavka usluge prevoza i hotelskog smeštaja na službenom putu u zemlji i inostranstvu

Javna nabavka broj MV/03/19: nabavka računarske opreme: servera za baze podataka i odgovarajućih licenci