Др Иван Булатовић проф. струк. студија

Иван Булатовић рођен је 22.10.1971. године, у Бијелој Цркви, општина Рожаје.

Ради као професор струковних студија на Београдској академији пословних и уметничких струковних студија.

Правни факултет Универзитета у Приштини завршио је 1995. године. Правосудни испит, пред Комисијом Министарства правде Републике Србије, положио је 1998. године. Докторску дисертацију под насловом „Ванредна правна средства у управном поступку и управном спору“ успешно је одбранио на Правном факултету „Јустинијан Први“ Универзитета „Свети Кирил и Методиј“ у Скопљу 2008. године и тиме стекао звање доктора правних наука. Диплому је нострификовао на Правном факултету Универзитета у Нишу.

Поред научно-образовног рада у својој професионалној каријери обављао је и друге значајне и одговорне функције: члан Националног савета за високо образовање у два мандата, државни секретар у Министарству за људска и мањинска права Владе Републике Србије, начелник Одељења за више и високо образовање у Министарству просвете и спорта Републике Србије, начелник одељења за надзор у Управи за извршење кривичних санкција Министарства правде Републике Србије, секретар Правног факултета Универзитета у Приштини.

Објавио је више научних и стручних радова.

Ожењен је и отац двоје деце.