Проф. др Снежана Рајковић

Снежана Рајковић (рођена Милинковић) рођена је у Прибоју. Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу (група: Хемија) уписала је школске 1990/91. године, а дипломирала 1994. године са просечном оценом 9,55. Магистарску тезу из области неорганске хемије одбранила је 1997. године на Природно-математичком факултету у Крагујевцу. Докторску дисертацију из области неорганске хемије под називом „Хидролиза пептида који садрже хистидин помоћу различитих комплекса паладијума(II)“, одбранила је 2004. године, на Природно-математичком факултету у Крагујевцу.

У звање асистент-приправник на истом факултету изабрана је 1995. године, а у звање редовног професора за ужу научну област Неорганска хемија изабран је 2021. године. На усавршавању у Мађарској на Универзитету у Дебрецену (Институт за неорганску и аналитичку хемију) боравила је 2006-2007. године.

Научни рад Снежане Рајковић односи се на истраживања у области бионеорганске и медицинске неорганске хемије. Објавила је 50 научних радова у водећим часописима (М21а, М21, М22, М23), коаутор је практикума (Практикум из неорганске хемије) и аутор уџбеника (Неорганска хемија). Учествовала је на преко 40 међународних и домаћих конференција. Радови су цитирани преко 350 пута.

Била је члан Комисије за акредитацију и самоевалуацију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу (2008-2021).

Члан је Српског хемијског друштва. Од 2021. године члан је Управног одбора Српског хемијског друштва.

Удата је и има две ћерке.