Prezentovan softver za elektronsku pripremu akreditacije

Nacionalno akreditaciono telo organizovalo je 30.5.2019. godine u Beogradu prezentaciju softvera za elektronsku pripremu akreditacije, koji je za potrebe NAT uradio Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada. Na ovom skupu edukativnog karaktera uzelo je učešće  preko 100 predstavnika  78 visokoškolskih ustanova iz Srbije.

Posle prezentacije održana je radionica za predstavnike ustanova, koje su već predale dokumentaciju u tekućem akreditacionom ciklusu. Na radionici su analizirani konkretni podaci ustanova i dati odgovori na nedoumice koje su se javile u procesu elektronske pripreme podataka za akreditaciju.

Od ponedeljka 3.6.2019. godine počeće instalacija softvera za elektronsku pripremu akreditacije u visokoškolskim ustanovama.