NAT – PARTNER U PROJEKTU ERASMUS+ KA3

Nacionalno akreditaciono telo je partner u projektu ERASMUS+ KA3 – Support to Policy Reform project: “Developing a European Approach for Comprehensive QA of (European) University Networks” – EUniQ, koji će trajati od maja 2019. do maja 2021. godine, koji vodi Agencija za kvalitet u visokom obrazovanju Kraljevine Holandije (Quality Agency for Higher Education of the Netherlands – AIKA). Ovaj projekat pruža podršku agencijama za obezbeđenje kvaliteta u rešavanju rastućih metodoloških izazova i planira da obezbedi mapu za agencije po kojoj bi zajedničkim snagama razvile metodologije za osiguranje kvaliteta. Ovaj projekat uključuje osam agencija za osiguranje kvaliteta, šest ministarstava i evropske asocijacije European University Association (EUA), European Student Association (ESU) i ENQA. Uopšteno gledano, partneri predstavljaju glavne aktere za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja. Ovaj projekat će obuhvatiti aktivnosti i agende Peer Support Group on QA koja je deo Bologna Follow Up Group – BFUG.