Održana 74. elektronska sednica KAPK

Sedamdeset četvrta elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 28. oktobra 2021. godine. Na sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa: Ustanove: 1. Univerzitet u Beogradu – Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd Programi: Polje društveno-humanističkih nauka 1. Univerzitet „Union” – Pravni … Read moreOdržana 74. elektronska sednica KAPK

Održana 73. elektronska sednica KAPK

Sedamdeset treća elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 21. oktobra 2021. godine. Na sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa: IMT studije 1. Univerzitet u Novom Sadu – Tehnički fakultet ,,Mihajlo Pupin“, Zrenjanin OAS – Informacione tehnologije – softversko inženjerstvo, za … Read moreOdržana 73. elektronska sednica KAPK

Održana 72. elektronska sednica KAPK

Sedamdeset druga elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 14. oktobra 2021. godine. Na sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa: Ustanove: 1. Univerzitet ,,MB” – Poslovni i pravni fakultet, Beograd 2. Univerzitet ,,Union Nikola Tesla” – Fakultet za sport, … Read moreOdržana 72. elektronska sednica KAPK

Održana 70. elektronska sednica KAPK

Sedamdeseta elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 7. oktobra 2021. godine. Na sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa: Ustanove: 1. Univerzitet u Beogradu – Učiteljski fakultet, Beograd 2. Akademija strukovnih studija Šumadija, Kragujevac 3. Akademija tehničkih strukovnih studija, … Read moreOdržana 70. elektronska sednica KAPK

Održana 69. elektronska sednica KAPK

Šezdeset deveta elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 30. septembra 2021. godine. Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa: IMT studije 1. Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Beograd OAS – Turizmologija, za upis 70 studenata u sedištu ustanove MAS … Read moreOdržana 69. elektronska sednica KAPK

Održana 68. elektronska sednica KAPK

Šezdeset osma elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 23. septembra 2021. godine. Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa: Ustanove: 1. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici – Učiteljski fakultet u Prizrenu sa privremenim sedištem … Read moreOdržana 68. elektronska sednica KAPK

Održana 67. elektronska sednica KAPK

Šezdeset sedma elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 16. septembra 2021. godine. Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa: Polje tehničko-tehnoloških nauka 1. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici – Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica OAS – … Read moreOdržana 67. elektronska sednica KAPK

Održana 67. sednica KAPK

Šezdeset sedma redovna sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) održana je u Palati „Srbija“, sedištu Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT), u četvrtak 9. septembra 2021. godine. Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa: Ustanove: 1. Univerzitet … Read moreOdržana 67. sednica KAPK

Održana 66. elektronska sednica KAPK

Šezdeset šesta elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 6. septembra 2021. godine. Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa: Ustanove: 1. Univerzitet u Beogradu – Fakultet bezbednosti, Beograd 2. Visoka škola akademskih studija – Akademija za poslovnu ekonomiju, … Read moreOdržana 66. elektronska sednica KAPK

Održana 64. elektronska sednica KAPK

Šezdeset četvrta elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 22. jula 2021. godine. Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa: Ustanove: 1. Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu – Stomatološki fakultet u Pančevu 2. Univerzitet u Prištini sa privremenim … Read moreOdržana 64. elektronska sednica KAPK