Održana 2. sednica novog saziva KAPK

Druga sednica novog saziva Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 5. jula 2022. godine. Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa: Ustanove: 1. Univerzitet u Kragujevcu – Pravni fakultet, Kragujevac 2. Alfa BK univerzitet – Akademija umetnosti u Beogradu Studijski programi: Polje … Read moreOdržana 2. sednica novog saziva KAPK

Okončano konstituisanje organa NAT

Upravni odbor Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta je na sednici od 10. juna 2022. godine doneo odluku o izboru članova Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, Komisije za odlučivanje po žalbama i recenzenata, na osnovu obavljenih javnih poziva. Upravni odbor je prethodno razmotrio sve uredno podnete prijave i biografije kandidata koji su konkurisali. … Read moreOkončano konstituisanje organa NAT

Održana 1. konstitutivna sednica novog saziva KAPK

Prva konstitutivna sednica novog saziva Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 23. juna 2022. godine. Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa: Polje društveno-humanističkih nauka 1. Univerzitet u Novom Sadu – Filozofski fakultet, Novi Sad OAS – Jezik, književnost i kultura, proširenje akreditacije dodavanjem … Read moreOdržana 1. konstitutivna sednica novog saziva KAPK

Održana 72. sednica KAPK

Sedamdeset druga sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 9. juna 2022. godine. Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa: Ustanove: 1. Akademija strukovnih studija Beograd 2. Univerzitet u Beogradu – Filološki fakultet, Beograd Studijski programi: Polje medicinskih nauka 1. Državni univerzitet … Read moreOdržana 72. sednica KAPK

Održana 99. elektronska sednica KAPK

Devedeset deveta elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 2. juna 2022. godine. Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa: Polje tehničko-tehnoloških nauka 1. Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet, Beograd OAS – Softversko inženjerstvo, proširenje akreditacije za izvođenje nastave na engleskom jeziku

Održana 98. elektronska sednica KAPK

Devedeset osma elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 30. maja 2022. godine. Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa: Polje društveno-humanističkih nauka 1. Univerzitet u Novom Sadu – Filozofski fakultet, Novi Sad MAS – Jezik, književnost i kultura, proširenje akreditacije dodavanjem 2 … Read moreOdržana 98. elektronska sednica KAPK

Obaveštenje

Najavljena je poseta (progress visit) od strane recenzenata Evropske asocijacije za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA) koja treba da pomogne NAT-u u analizi i oceni dosadašnjih aktivnosti NAT-a u vezi punopravnog članstva u ENQA. Poseta će biti zakazana odmah posle kompletnog formiranja organa NAT-a. Nakon te posete, NAT planira da aplicira za punopravno članstvo … Read moreObaveštenje

Održana 97. elektronska sednica KAPK

Devedeset sedma elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 26. maja 2022. godine. Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa: Polje društveno-humanističkih nauka 1. Univerzitet „Union – Nikola Tesla”, Beograd OAS – Međunarodna politika i bezbednost, za upis 70 studenata u sedištu ustanove … Read moreOdržana 97. elektronska sednica KAPK

Održana 96. elektronska sednica KAPK

Devedeset šesta elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 23. maja 2022. godine. Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećeg studijskog programa: Polje umetnosti 1. Univerzitet umetnosti u Beogradu – Fakultet dramskih umetnosti, Beograd OAS – Vizuelni efekti, animacija i gejm art, za upis 20 … Read moreOdržana 96. elektronska sednica KAPK