Održana četvrta elektronska sednica KAPK od uvođenja vanrednog stanja

Imajući u vidu okolnosti izazvane širenjem virusa COVID-19 na teritoriji Republike Srbije i mere koje je propisala Vlada Republike Srbije u skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, broj 29/20), a u skladu sa dodatnim merama koje je preduzelo Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT), Komisije za … Read moreOdržana četvrta elektronska sednica KAPK od uvođenja vanrednog stanja

Održana treća elektronska sednica KAPK od uvođenja vanrednog stanja

Imajući u vidu okolnosti izazvane širenjem virusa COVID-19 na teritoriji Republike Srbije i mere koje je propisala Vlada Republike Srbije u skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, broj 29/20), a u skladu sa dodatnim merama koje je preduzelo Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT), Komisije za … Read moreOdržana treća elektronska sednica KAPK od uvođenja vanrednog stanja

Održana druga elektronska sednica KAPK od uvođenja vanrednog stanja

Imajući u vidu okolnosti izazvane širenjem virusa COVID-19 na teritoriji Republike Srbije i mere koje je propisala Vlada Republike Srbije u skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, broj 29/20), a u skladu sa dodatnim merama koje je preduzelo Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT), Komisije za … Read moreOdržana druga elektronska sednica KAPK od uvođenja vanrednog stanja

Održana prva elektronska sednica KAPK nakon uvođenja vanrednog stanja

Imajući u vidu okolnosti izazvane širenjem virusa COVID-19 na teritoriji Republike Srbije i mere koje je propisala Vlada Republike Srbije u skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, broj 29/20), a u skladu sa dodatnim merama koje je preduzelo Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT), Komisije za … Read moreOdržana prva elektronska sednica KAPK nakon uvođenja vanrednog stanja

Održana 48, 49. i 50. redovna sednica KAPK

Četrdeset i osma, četrdeset i deveta i pedeseta redovna sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) održane su u Palati „Srbija“, sedištu Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT), u četvrtak 27. februara 2020. godine, u četvrtak 5. marta 2020. godine, odnosno u četvrtak 12. marta 2020. godine. Na ovim … Read moreOdržana 48, 49. i 50. redovna sednica KAPK

Važno obaveštenje: Podnošenje zahteva za akreditaciju za vreme vanrednog stanja

Zbog uvođenja vanrednog stanja i prestanka rada pisarnice Uprave za zajedničke poslove u Palati „Srbija“ sa strankama, Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije (Nacionalno akreditaciono telo – NAT) obaveštava visokoškolske ustanove, koje žele da predaju zahtev za akreditaciju ustanove i/ili studijskog programa, da se postupak akreditacije može pokrenuti elektronskim putem, … Read moreVažno obaveštenje: Podnošenje zahteva za akreditaciju za vreme vanrednog stanja

Obaveštenje za javnost o postupanju NAT-a u okolnostima širenja COVID-19

U skladu sa okolnostima izazvanim širenjem COVID-19 na teritoriji Republike Srbije, a u kontekstu donete Odluke o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, broj 29/20), Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije (Nacionalno akreditaciono telo – NAT) obaveštava visokoškolske ustanove da dok je na snazi Odluka o proglašenju vanrednog stanja ne … Read moreObaveštenje za javnost o postupanju NAT-a u okolnostima širenja COVID-19

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Prethodna Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta („raniji“ KAPK) u februaru 2018. godine izgubila je status punopravnog člana Evropske asocijacija za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA) i stavljena je u status „pod nadgledanjem“ (under review), uz mogućnost da otkloni primedbe ENQA u primeni Evropskih standarda … Read moreSAOPŠTENJE ZA JAVNOST

47. sednica KAPK održana 20. februara 2020. godine

Četrdeset i sedma sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) održana je u Palati „Srbija“, sedištu Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT), u četvrtak 20. februara 2020. godine. Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluku o akreditaciji sledećih studijskih programa: Polje medicinskih nauka 1. Univerzitet … Read more47. sednica KAPK održana 20. februara 2020. godine

46. sednica KAPK održana 13. februara 2020. godine

Četrdeset i šesta sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) održana je u Palati „Srbija“, sedištu Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT), u četvrtak 13. februara 2020. godine. Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluku o akreditaciji sledećih visokoškolskih ustanova i studijskih programa: Polje medicinskih … Read more46. sednica KAPK održana 13. februara 2020. godine