Prof. dr Refik Šećibović

Prof. dr Refik Šećibović je osnivač Visoke škole za turizam i menadžment Konjic i profesor na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru.
Magistrirao je i doktorirao na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, od 1986. do 2006. godine radio je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, gde je stekao naučna zvanja docenta i vanrednog profesora. Bio je pomoćnik ministra prosvete u Vladi Srbije 2001-2004. godine.

Verujući u značaj alternativnog obrazovanja sa grupom saradnika otvorio je Beogradsku otvorenu školu (BOŠ) i to 1993. godine, a ona je danas jedna od najvećih alternativnih škola na Balkanu. Kao prvi direktor BOŠ, postavio je temelje koji još uvek predstavljaju osnov u razvoju ove škole.

Objavio je mnoge radove (knjige, članke i prezentacije) u oblasti obrazovanja, geografije, turizma. Njegove najpoznatije knjige su: Tvrđava lovaca mutnom (2009), i Tvrđava dosade – o nestanku univerziteta (2016.)