Objavljen ažuriran Vodič za studente (Ishodi akreditacije)

Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT) objavilo je 4. oktobra 2019. godine ažuriran dokument „Ishodi akreditacija visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Republici Srbiji (Vodič za studente)“. Ova elektronska publikacija sadrži informacije o visokoškolskim ustanovama i njihovim studijskim programima, koji su akreditovani zaključno sa sednicom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) koja je održana 3. oktobra 2019. godine, čime su obuhvaćeni rezultati akreditacije u periodu 2007-2019. godine. Period važenja akreditacije iznosi 7 godina.

Novi „Vodič za studente“ možete preuzeti na stranici Ishodi akreditacije na internet prezentaciji NAT-a.