33. sednica KAPK održana 3. oktobra 2019. godine

Trideset i treća sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) održana je u Palati „Srbija“, sedištu Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT), u četvrtak 3. oktobra 2019. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluku o akreditaciji sledećih visokoškolskih ustanova i studijskih programa:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Novom Sadu – Ekonomski fakultet Subotica

akreditacija jedinice van sedišta ustanove u Bujanovcu za OAS Menadžment

Polje medicinskih nauka

1. Univerzitet Privredna akademija, Farmaceutski fakultet, Novi Sad

DAS – Farmaceutskih nauka

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

 • Ustanova
 • OAS – Elektrotehnika i računarstvo
 • MAS – Računarstvo i informatika
 • MAS – Elektroenergetika
 • MAS – Elektronika i mikrosistemi
 • MAS – Upravljanje sistemima
 • MAS – Komunikacije i informacione tehnologije
 • DAS  – Elektrotehnika i računarstvo

2. Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka

 • OAS – Mašinsko inženjerstvo
 • MAS – Mašinsko inženjerstvo
 • MAS – Elektrotehnika i računarstvo

3. Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

 • Ustanova
 • OAS – Elektrotehnika i računarstvo
 • MAS – Elektrotehnika i računarstvo

Interdisciplinarne nauke

1. Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet i Matematički fakultet

MAS – Industrija 4.0

Takođe, KAPK je imenovala Grupu za sistemske i tematske analize u sastavu: prof. dr Aleksandra Janković, član KAPK, prof. dr Darko Plećaš, član KAPK, prof. dr Verka Jovanović, član KAPK, prof. dr Biljana Jovanović-Gavrilović, član KAPK, prof. dr Svetilsav Božić, član KAPK, prof. dr Dušica Pavlović, recenzent, prof. dr Vera Vujčić, recenzent, Borijan Soković, student, i dr Ana Jakovljević, sekretar NAT-a.