Obaveštenje za javnost o postupanju NAT-a u okolnostima širenja COVID-19

U skladu sa okolnostima izazvanim širenjem COVID-19 na teritoriji Republike Srbije, a u kontekstu donete Odluke o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, broj 29/20), Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije (Nacionalno akreditaciono telo – NAT) obaveštava visokoškolske ustanove da
dok je na snazi Odluka o proglašenju vanrednog stanja ne teku rokovi za:

  1. podnošenje zahteva za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa, zahteva za spoljašnju proveru kvaliteta i zahteva za početnu akreditaciju,
  2. postupanje po donetim aktima upozorenja o otklanjanju nedostataka, mišljenjima o otklanjanju nedostataka i zaključcima o neurednosti zahteva,
  3. ulaganje žalbi na rešenja o odbijanju zahteva za akreditaciju, i
  4. dostavljanje traženih informacija i dokumentacije recenzentskim komisijama i izjašnjavanje o izveštajima recenzentskih komisija.

Nacionalno akreditaciono telo nastaviće da obavlja sve poslove iz svoje nadležnosti i za vreme vanrednog stanja. Sednice Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta  u narednom periodu organizovaće se elektronski. Recenzentske komisije nastavljaju svoj rad na recenziranju predatih zahteva za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa i pripremi preliminarnih recenzentskih izveštaja. Za vreme trajanja vanrednog stanja obustavljaju se posete visokoškolskim ustanovama i otkazuju najavljivane obuke. Nacionalno akreditaciono telo u narednom periodu pripremiće i dostaviti recenzentima posebno pripremljeni video materijal za obuku.

I tokom vanrednog stanja visokoškolske ustanove, koje su pripremile odgovarajuću dokumentaciju, mogu da predaju zahteve za akreditaciju visokoškolske ustanove i/ili studijskih programa, ulože žalbu na rešenje o odbijanju zahteva za akreditaciju, odgovore na akt upozorenja ili mišljenje, i dopune zahtev za akreditaciju po zaključku o neurednosti zahteva, svakog radnog dana u periodu od 7.30 do 15.30 preko pisarnice Uprave za zajedničke poslove u Palati „Srbija“, istočno krilo, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Novi Beograd.

Molimo korisnike softvera NAT2019 da u narednom periodu korisničku podršku kontaktiraju putem elektronske pošte na adrese koje su dostupne u softveru u delu Pomoć > Korisnička podrška.

O svim daljim merama i promenama u radu Nacionalno akreditaciono telo će redovno obaveštavati javnost.