Održana 41. elektronska sednica KAPK

Četrdeset prva elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 28. januara 2021. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Nišu – Filozofski fakultet, Niš

  • OAS – Komuniciranje i odnosi s javnošću, za upis 50 studenata u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Građevinski fakultet, Beograd

  • DAS – Geodezija i geoinformatika, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 5 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Nišu – Tehnološki fakultet, Leskovac

  • DAS – Tehnološko inženjerstvo, za upis 15 studenata u sedištu ustanove

Polje medicinskih nauka

1. Visoka zdravstveno-sanitarna škola strukovnih studija ,,Visan”, Beograd

  • OSS – Strukovni farmaceut, za upis 42 studenta u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.