Održana 11. sednica KAPK

Jedanaesta sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 4. oktobra 2022. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

IMT studije

1. Univerzitet „Union – Nikola Tesla”, Beograd

  • MAS – Unutrašnja arhitektura, za upis 32 studenta u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet „Union – Nikola Tesla”, Beograd

  • MAS – Inženjerstvo zaštite životne sredine, za upis 32 studenta u sedištu ustanove

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu – Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Novi Sad

  • DAS – Poslovna ekonomija, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 8 studenata u sedištu ustanove

Polje medicinskih nauka

1. Akademija strukovnih studija Beograd – Odsek Visoka zdravstvena škola

  • OSS – Strukovni medicinsko laboratorijski tehnolog, proširenje akreditacije dodavanjem modula po dualnom modelu studija, za upis 72 studenta u sedištu od čega 10 po dualnom modelu

2. Visoka strukovna škola – Internacionalni centar za profesionalne studije (ICEPS), Beograd

  • MSS – Ultrazvučna dijagnostika, za upis 30 studenata u sedištu ustanove

3. Visoka strukovna škola – Internacionalni centar za profesionalne studije (ICEPS), Beograd – Jedinica van sedišta ustanove, Jagodina

  • OSS – Zdravstvena nega, za upis 88 studenata u jedinici van sedišta ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.