Održana 11. sednica KAPK

Jedanaesta sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 4. oktobra 2022. godine. Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa: IMT studije 1. Univerzitet „Union – Nikola Tesla”, Beograd MAS – Unutrašnja arhitektura, za upis 32 studenta u sedištu ustanove Polje tehničko-tehnoloških nauka 1. Univerzitet … Read moreOdržana 11. sednica KAPK

Javni poziv za člana komisije za odlučivanje po žalbama

JAVNI POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA IZBOR ČLANA KOMISIJE ZA ODLUČIVANJE PO ŽALBAMA NACIONALNOG TELA ZA AKREDITACIJU I OBEZBEĐENJE KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU (Link za Odluku) Radi utvrđivanja kandidata i izbora jednog člana Komisije za odlučivanje po žalbama Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (u daljem tekstu: Komisija za žalbe), Nacionalno telo za akreditaciju … Read moreJavni poziv za člana komisije za odlučivanje po žalbama

Javni poziv za recenzente

JAVNI POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA RECENZENTE U POSTUPKU AKREDITACIJE VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I STUDIJSKIH PROGRAMA I SPOLJAŠNJE PROVERE KVALITETA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U REPUBLICI SRBIJI (Link za Odluku) Radi izbora kandidata za recenzente u postupku akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa i spoljašnje provere kvaliteta visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji i utvrđivanja Liste recenzenata Nacionalno telo za … Read moreJavni poziv za recenzente

Održana 10. sednica KAPK

Deseta sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 27. septembra 2022. godine. Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa: Ustanove: 1. Univerzitet u Kragujevcu – Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac Studijski programi: Polje umetnosti 2. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici … Read moreOdržana 10. sednica KAPK

Održana 9. sednica KAPK

Deveta sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 20. septembra 2022. godine. Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa: Polje medicinskih nauka 1. Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet, Beograd DAS – Medicinske nauke, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 250 … Read moreOdržana 9. sednica KAPK

Održana 8. sednica KAPK

Osma sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 13. septembra 2022. godine. Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa: Ustanove: 1. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 2. Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd 3. Univerzitet umetnosti u Beogradu – … Read moreOdržana 8. sednica KAPK

Održana 7. sednica KAPK

Sedma sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 6. septembra 2022. godine. Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa: Polje tehničko-tehnoloških nauka 1. Državni univerzitet u Novom Pazaru OAS – Građevinarstvo, za upis 50 studenata u sedištu ustanove MAS – Građevinarstvo, za upis 10 … Read moreOdržana 7. sednica KAPK

Održana 5. sednica novog saziva KAPK

Peta sednica novog saziva Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 26. jula 2022. godine. Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa: Početna akreditacija visokoškolskih ustanova i studijskih programa: 1. Visoka medicinska škola strukovnih studija, Beograd OSS – Strukovna medicinska sestra, za upis … Read moreOdržana 5. sednica novog saziva KAPK

Održana 4. sednica novog saziva KAPK

Četvrta sednica novog saziva Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 19. jula 2022. godine. Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa: Polje društveno-humanističkih nauka 1. Univerzitet u Nišu – Filozofski fakultet, Niš MAS – Prevođenje, za upis 15 studenata u sedištu ustanove

Održana 3. sednica novog saziva KAPK

Treća sednica novog saziva Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 12. jula 2022. godine. Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa: Polje društveno-humanističkih nauka 1. Univerzitet u Nišu – Pedagoški fakultet, Vranje DAS – Metodika nastave, za upis 5 studenata u sedištu ustanove Polje … Read moreOdržana 3. sednica novog saziva KAPK