Održana 84. elektronska sednica KAPK

Osamdeset četvrta elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 20. januara 2022. godine Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa: Polje društveno-humanističkih nauka 1. Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija Niš – Odsek Vranje OSS – Preduzetnički menadžment, za upis 20 studenata u sedištu ustanove … Read moreOdržana 84. elektronska sednica KAPK

Održana 83. elektronska sednica KAPK

Osamdeset treća elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 13. januara 2022. godine Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa: Ustanove: 1. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd Studijski programi: Polje tehničko-tehnoloških nauka 1. Univerzitet u Beogradu – Fakultet … Read moreOdržana 83. elektronska sednica KAPK

Održana 82. elektronska sednica KAPK

Osamdeset druga elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 30. decembra 2021. godine Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa: Ustanove: 1. Akademija strukovnih studija Šabac Studijski programi: Polje umetnosti 1. Univerzitet u Novom Sadu – Akademija umetnosti, Novi Sad DAS … Read moreOdržana 82. elektronska sednica KAPK

Održana 81. elektronska sednica KAPK

Osamdeset prva elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je 23. decembra 2021. godine Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa: Ustanove: 1. Univerzitet u Nišu – Pedagoški fakultet, Vranje Studijski programi: Polje umetnosti 1. Univerzitet u Novom Sadu – Akademija umetnosti, … Read moreOdržana 81. elektronska sednica KAPK

Održana 80. elektronska sednica KAPK

Osamdeseta elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je 16. decembra 2021. godine Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa: Ustanove: 1. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici – Prirodno-matematički fakultet, Kosovska Mitrovica 2. Univerzitet u Beogradu – Fakultet … Read moreOdržana 80. elektronska sednica KAPK

Održana 79. elektronska sednica KAPK

Sedamdeset deveta elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je 9. i 13. decembra 2021. godine. Na sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa: Polje prirodno-matematičkih nauka 1. Državni univerzitet u Novom Pazaru OAS – Hemija, za upis 25 studenata u sedištu ustanove MAS – … Read moreOdržana 79. elektronska sednica KAPK

Održana 78. elektronska sednica KAPK

Sedamdeset osma elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 2. decembra 2021. godine. Na sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa: Ustanove: 1. Univerzitet Privredna akademija – Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije – MEF, Beograd Studijski programi: Polje … Read moreOdržana 78. elektronska sednica KAPK

Održana 77. elektronska sednica KAPK

Sedamdeset sedma elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je 25. i 29. novembra 2021. godine. Na sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa: Polje tehničko-tehnoloških nauka 1. Univerzitet u Novom Sadu – Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin”, Zrenjanin MAS – Odevno inženjerstvo, za upis 16 … Read moreOdržana 77. elektronska sednica KAPK

Održana 76. elektronska sednica KAPK

Sedamdeset šesta elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 18. novembra 2021. godine. Na sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa: Polje društveno-humanističkih nauka 1. Univerzitet u Beogradu – Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd MAS – Religiološki program, za upis 25 studenata u … Read moreOdržana 76. elektronska sednica KAPK

Održana 75. elektronska sednica KAPK

Sedamdeset peta elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je 4. i 9. novembra 2021. godine. Na sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa: Ustanove: 1. Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost, Niš 2. Univerzitet Metropolitan – Fakultet za primenjenu ekologiju … Read moreOdržana 75. elektronska sednica KAPK