Predaja dokumentacije u novom elektronskom obrascu

Podsećamo ustanove koje pripremaju dokumentaciju za akreditaciju da mogu da koriste samo elektronski obrazac u Softveru NAT 2019.

Od 3. juna 2019. godine, počelo je korišćenje elektronskog obrasca za akreditaciju nove generacije, koji se sada nalazi u sklopu distribuirane softverske aplikacije NAT 2019. Softver NAT 2019 omogućava korisnicima na transparentan način ispunjenje svih zahteva novih standarda za akreditaciju.

Postoje dva načina na koji se može koristiti softver NAT 2019 Nacionalnog akreditacionog tela:

  1. Instalacija baze podataka i aplikacije na više računara u visokoškolskoj ustanovi
  2. Pristup bazi podataka u oblaku preko Interneta, bez instalacije u visokoškolskoj ustanovi

Odobravanje pristupa softveru, odnosno njegovu instalaciju u visokoškolskoj ustanovi, izvršiće kvalifikovano informatičko osoblje sa Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada. Informaciju o izabranom načinu rada, kao i broju telefona i e-mail adresi kontakt osobe visokoškolske ustanove, koja će biti zadužena za implementaciju izabranog načina rada sa softverom NAT 2019, poslati na adresu: office@nat.rs

Do kraja 2019. godine NAT će organizovati sledeću prezentaciju softvera za elektronsku pripremu akreditacije, za predstavnike visokoškolskih ustanova.