36. sednica KAPK održana 7. novembra 2019. godine

Trideset i šesta sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) održana je u Palati „Srbija“, sedištu Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT), u četvrtak 7. novembra 2019. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluku o akreditaciji sledećih visokoškolskih ustanova i studijskih programa:

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka

Ustanova

Polje medicinskih nauka

1. Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu

MSS – Strukovni master radni terapeut – terapeutska rehabilitacija, za 15 studenata u sedištu

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

OSS – Prava, za 150 studenata u sedištu

2. Univerzitet u Beogradu

MAS – Menadžment poslovnih performansi, za 20 studenata u sedištu

3. Univerzitet u Kragujevcu, Filološki-umetnički fakultet

DAS – Srpski jezik i književnost, za 15 studenata u sedištu

4. Visoka strukovna škola za preduzetništvo, Beograd

Ustanova

Polje prirodno-matematičkih nauka

1. Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

DAS – Matematika, za 15 studenata u sedištu