36. седница КАПК одржана 7. новембра 2019. године

Тридесет и шеста седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета (КАПК) одржана је у Палати „Србија“, седишту Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (НАТ), у четвртак 7. новембра 2019. године.

На седници Комисија за акредитацију и проверу квалитета је донела одлуку о акредитацији следећих високошколских установа и студијских програма:

Поље техничко-технолошких наука

1. Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука

Установа

Поље медицинских наука

1. Висока здравствена школа струковних студија у Београду

МСС – Струковни мастер радни терапеут – терапеутска рехабилитација, за 15 студената у седишту

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет у Нишу, Правни факултет

ОСС – Права, за 150 студената у седишту

2. Универзитет у Београду

МАС – Менаџмент пословних перформанси, за 20 студената у седишту

3. Универзитет у Крагујевцу, Филолошки-уметнички факултет

ДАС – Српски језик и књижевност, за 15 студената у седишту

4. Висока струковна школа за предузетништво, Београд

Установа

Поље природно-математичких наука

1. Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет

ДАС – Математика, за 15 студената у седишту