Nova obuka za recenzente biće organizovana 5. decembra 2019. u Beogradu

Nacionalno akreditaciono telo (NAT) organizovaće u četvrtak, 5. decembra 2019. godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd, sledeću obuku za recenzente, koji do sada nisu prošli obaveznu obuku.

Obuku će voditi članovi Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK): prof. dr Ivana Stojanović, prof. dr Ilija Kovačević i prof. dr Jovan Stepanović.

Pozivamo recenzente, koje do sada nisu prošli obaveznu obuku, da se prijave za obuku popunjavanjem registracionog formulara na sledećem linku do 1. decembra 2019. godine.

Obuka je deo kontinuirane edukacije za recenzente koje organizuje NAT i koja je obavezna za sve recenzente (nastavnici, studenti i stručnjaci iz prakse) pre imenovanja u recenzentske komisije.

NAT planira da početkom 2020. godine organizuje i još jedan vebinar za recenzente – studente i stručnjake iz prakse.

Do sada je obuku za recenzente savladalo preko 460 recenzenata.