Следећа обука за коришћење софтвера НАТ2019 биће одржана 18. децембра 2019.

Нови електронски образац за акредитацију, који се сада налази у склопу дистрибуиране софтверске апликације НАТ2019, омогућава корисницима на транспарентан начин испуњење свих захтева нових стандарда за акредитацију.

Национално акредитационо тело (НАТ) организоваће следећу презентацију софтвера за електронску припрему акредитације са радионицом у среду, 18. децембра 2019. године, у седишту НАТ, Палата „Србија“, источно крило, Булевар Михајла Пупина 2, Београд, за установе које планирају да предају захтев за акредитацију високошколске установе и/или студијских програма у првој половини 2020. године.

Позивамо заинтересоване високошколске установе, које планирају акредитацију или реакредитацију у првој половини 2020. године, да пријаве своје представнике за обуку попуњавањем регистрационог формулара на следећем линку до 10. децембра 2019. године. Због ограниченог капацитета могуће је пријавити максимално 3 представника по високошколској установи.