37. седница КАПК одржана 19. новембра 2019. године

Тридесет и седма седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета (КАПК) одржана је у Палати „Србија“, седишту Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (НАТ), у уторак 19. новембра 2019. године.

На седници Комисија за акредитацију и проверу квалитета је донела одлуку о акредитацији следећих студијских програма:

Поље техничко-технолошких наука

1. Универзитет „Унион – Никола Тесла“, Пословни и правни факултет у Младеновцу

МАС – Информационе технологије, за 30 студената у седишту

2. Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

МСС – Инжењерски менаџмент МБА, за 70 студената у седишту, на српском и енглеском језику

Поље природно-математичких наука

1. Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет

ДАС – Информатика, за 15 студената у седишту

2. Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет

ДАС – Заштита животне средине, за 5 студената у седишту

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад

ОСС – Финансије и банкарство, студије на даљину, за 60 студената

2. Висока струковна школа за предузетништво, Београд

ССС – Корпоративна безбедност, за 25 студената у седишту