38. седница КАПК одржана 28. новембра 2019. године

Тридесет и осма седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета (КАПК) одржана је у Палати „Србија“, седишту Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (НАТ), у четвртак 28. новембра 2019. године.

На седници Комисија за акредитацију и проверу квалитета је донела одлуку о акредитацији следећих студијских програма:

Поље техничко-технолошких наука

1. Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

ОАС – Инжењерски менаџмент, за 180 студената у седишту, на српском и енглеском језику

ОАС – Индустријско инжењерство, за 80 студената у седишту, на српском и енглеском језику

МАС – Инжењерски менаџмент, за 175 студената у седишту, на српском и енглеском језику

МАС – Индустријско инжењерство, за 64 студента у седишту, на српском и енглеском језику

САС – Инжењерски менаџмент, за 64 студента у седишту

2. Висока медицинска и пословно-технолошка школа струковних студија, Шабац

ОСС – Прехрамбена технологија, за 22 студента у седишту

Поље медицинских наука

1. Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине

САС – Анимална биотехнологија у репродукцији, за 20 студената у седишту

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.