Organizovana još jedna obuka recenzenata 5. decembra 2019. u Beogradu

Nacionalno akreditaciono telo (NAT) organizovalo je u četvrtak, 5. decembra 2019. godine, u amfiteatru V na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, još jednu obuku za recenzente, koji ranije nisu prošli obaveznu obuku.

Recenzente je pozdravila prof. dr Jelena Kočović, direktorka Nacionalnog akreditacionog tela. Profesorka Kočović istakla je da su novi Zakon o visokom obrazovanju iz 2017. godine i pravilnici o standardima i postupcima akreditacije i spoljašnje provere kvaliteta, koji su usklađeni sa Evropskim standardima i smernicama za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja (European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG), pomerili težište postupaka akreditacije i spoljašnje provere kvaliteta visokoškolskih ustanova i studijskih programa sa Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta na recenzentske komisije, čime je veći značaj dat recenzentskim izveštajima, ali čime je i povećana odgovornost recenzenata.

Obuku su vodili članovi Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK): prof. dr Ivana Stojanović, tema „Spoljašnja provera kvaliteta i samovrednovanje“, prof. dr Ilija Kovačević, teme „Početna akreditacija“ i „Akreditacija visokoškolskih ustanova“ i prof. dr Jovan Stepanović, tema „Akreditacija studijskih programa“. Obuci je prisustvovalo preko 340 recenzenata.

Ova obuka je deo kontinuirane edukacije za recenzente koju organizuje Nacionalno akreditaciono telo sprovodeći Akcioni plan za implementaciju Strategije NAT za period 2019 – 2022. godine i koja je obavezna za sve recenzente (nastavnici, studenti i stručnjaci iz prakse) pre imenovanja u recenzentske komisije.

NAT planira da početkom 2020. godine organizuje još jedan vebinar za recenzente – studente i stručnjake iz prakse, kao i obuke u ostalim univerzitetskim centrima u Srbiji tokom 2020. godine. Do sada je obuku za recenzente savladalo preko 800 recenzenata (nastavnika, stručnjaka iz prakse i studenata). Na listama recenzenata nalazi se preko 700 nastavnika sa visokoškolskih ustanova, preko 100 nastavnika sa stranih visokoškolskih ustanova, preko 400 stručnjaka iz prakse i preko 150 studenata.