39. sednica KAPK održana 11. decembra 2019. godine

Trideset i deveta sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) održana je u Palati „Srbija“, sedištu Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT), u sredu 11. decembra 2019. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluku o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Kragujevcu, Pedagoški fakultet u Užicu

DAS – Metodika nastave, za 5 studenata u sedištu

2. Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici

OAS – Komunikolog, za 15 studenata u sedištu

3. Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet

MAS – Prava (11 modula), za 220 studenata u sedištu

Polje prirodno-matematičkih nauka

1. Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

DAS – Geologija, za 20 studenata u sedištu

2. Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

DAS – Hemija, za 10 studenata u sedištu

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

SAS – Makrobiološka bezbednost hrane, za 18 studenata u sedištu

2. Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

DAS – Inženjerstvo materijala, za 10 studenata u sedištu

3. Visoka škola primenjenih strukovnih studija, Vranje

SSS – Inženjerski menadžment, za 30 studenata u sedištu

4. Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

DAS – Hidrogeologija, za 10 studenata u sedištu

5. Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

DAS – Industrijsko inženjerstvo/inženjerski menadžment, za 19 studenata u sedištu, na srpskom i engleskom jeziku

Polje medicinskih nauka

Državni univerzitet u Novom Pazaru

OSS – Zdravstvena nega, za 60 studenata u sedištu

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.