38. sednica KAPK održana 28. novembra 2019. godine

Trideset i osma sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) održana je u Palati „Srbija“, sedištu Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT), u četvrtak 28. novembra 2019. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluku o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

OAS – Inženjerski menadžment, za 180 studenata u sedištu, na srpskom i engleskom jeziku

OAS – Industrijsko inženjerstvo, za 80 studenata u sedištu, na srpskom i engleskom jeziku

MAS – Inženjerski menadžment, za 175 studenata u sedištu, na srpskom i engleskom jeziku

MAS – Industrijsko inženjerstvo, za 64 studenta u sedištu, na srpskom i engleskom jeziku

SAS – Inženjerski menadžment, za 64 studenta u sedištu

2. Visoka medicinska i poslovno-tehnološka škola strukovnih studija, Šabac

OSS – Prehrambena tehnologija, za 22 studenta u sedištu

Polje medicinskih nauka

1. Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine

SAS – Animalna biotehnologija u reprodukciji, za 20 studenata u sedištu

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.