37. sednica KAPK održana 19. novembra 2019. godine

Trideset i sedma sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) održana je u Palati „Srbija“, sedištu Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT), u utorak 19. novembra 2019. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluku o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet „Union – Nikola Tesla“, Poslovni i pravni fakultet u Mladenovcu

MAS – Informacione tehnologije, za 30 studenata u sedištu

2. Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

MSS – Inženjerski menadžment MBA, za 70 studenata u sedištu, na srpskom i engleskom jeziku

Polje prirodno-matematičkih nauka

1. Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

DAS – Informatika, za 15 studenata u sedištu

2. Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

DAS – Zaštita životne sredine, za 5 studenata u sedištu

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

OSS – Finansije i bankarstvo, studije na daljinu, za 60 studenata

2. Visoka strukovna škola za preduzetništvo, Beograd

SSS – Korporativna bezbednost, za 25 studenata u sedištu