Sledeća obuka za korišćenje softvera NAT2019 biće održana 18. decembra 2019.

Novi elektronski obrazac za akreditaciju, koji se sada nalazi u sklopu distribuirane softverske aplikacije NAT2019, omogućava korisnicima na transparentan način ispunjenje svih zahteva novih standarda za akreditaciju.

Nacionalno akreditaciono telo (NAT) organizovaće sledeću prezentaciju softvera za elektronsku pripremu akreditacije sa radionicom u sredu, 18. decembra 2019. godine, u sedištu NAT, Palata „Srbija“, istočno krilo, Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd, za ustanove koje planiraju da predaju zahtev za akreditaciju visokoškolske ustanove i/ili studijskih programa u prvoj polovini 2020. godine.

Pozivamo zainteresovane visokoškolske ustanove, koje planiraju akreditaciju ili reakreditaciju u prvoj polovini 2020. godine, da prijave svoje predstavnike za obuku popunjavanjem registracionog formulara na sledećem linku do 10. decembra 2019. godine. Zbog ograničenog kapaciteta moguće je prijaviti maksimalno 3 predstavnika po visokoškolskoj ustanovi.