47. sednica KAPK održana 20. februara 2020. godine

Četrdeset i sedma sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) održana je u Palati „Srbija“, sedištu Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT), u četvrtak 20. februara 2020. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluku o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje medicinskih nauka

1. Univerzitet u Novom Sadu – Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

IAS – Veterinarska medicina, za 60 studenata u sedištu

SAS – Veterinarska medicina, za 6 studenata u sedištu

DAS – Veterinarska medicina, za 6 studenata u sedištu

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Novom Sadu – Tehnološki fakultet, Novi Sad

DAS – Biotehnologija, za 15 studenata u sedištu

DAS – Farmaceutsko inženjerstvo, za 10 studenata u sedištu

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.