46. sednica KAPK održana 13. februara 2020. godine

Četrdeset i šesta sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) održana je u Palati „Srbija“, sedištu Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT), u četvrtak 13. februara 2020. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluku o akreditaciji sledećih visokoškolskih ustanova i studijskih programa:

Polje medicinskih nauka

1. Visoka zdravstvena škola strukovnih studija “Medika” , Beograd

Ustanova

OSS – Strukovna medicinska sestra, za 40 studenata u sedištu

OSS – Strukovni fizioterapeut, za 40 studenata u sedištu

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Visoka tehnička škola strukovnih studija, Beograd

(Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd)

SSS – Industrijsko inženjerstvo, za 32 studenta u sedištu

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.