46. седница КАПК одржана 13. фебруара 2020. године

Четрдесет и шеста седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета (КАПК) одржана је у Палати „Србија“, седишту Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (НАТ), у четвртак 13. фебруара 2020. године.

На седници Комисија за акредитацију и проверу квалитета је донела одлуку о акредитацији следећих високошколских установа и студијских програма:

Поље медицинских наука

1. Висока здравствена школа струковних студија “Медика” , Београд

Установа

ОСС – Струковна медицинска сестра, за 40 студената у седишту

ОСС – Струковни физиотерапеут, за 40 студената у седишту

Поље техничко-технолошких наука

1. Висока техничка школа струковних студија, Београд

(Академија техничких струковних студија Београд)

ССС – Индустријско инжењерство, за 32 студента у седишту

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.